Staff di Super Mario 64 DS

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Super Mario 64 DS.

Producer & Supervising Director

Director

 • Shinichi Ikematsu

Player Director

 • Hiroshi Matsunaga

Map & Level Design Director

 • Makoto Miyanaga

Script & Mini-Game Director

 • Motoi Okamoto

Sequence Director

 • Kentaro Tominaga

Map & Level Design

 • Jun Takamura
 • Shinko Takeshita
 • Eiji Mukao

Map Design

 • Takafumi Kiuchi
 • Hanako Hisada
 • Michiko Iwasawa

Enemy & Mini-Game Design Director

 • Daisuke Kageyama

Character & Enemy Design

 • Michiho Hayashi
 • Kenji Shinmoto

Effects Design

 • Keijiro Inoue
 • Motoaki Fukuda

Screen Design

 • Emi Tomita
 • Yasuyo Iwawaki

Mini-Game Screen Design

 • Hiroko Tsuji
 • Hidekazu Ohta

Demo Design & Debug Support

 • Arisa Hosaka

Music

Sound Programming

Programming Director

 • Toshihiko Nakago

Main System Programming

 • Toshio Iwawaki

System Programming

 • Kenzo Hayakawa
 • Yuichi Yamamoto
 • Kenji Matsutani
 • Hiroshi Umemiya

Player Programming

 • Keigo Nakanishi

Enemy Programming

 • Takamitsu Kuzuhara
 • Toshinori Kawai
 • Takafumi Noma
 • Masayuki Kuwajima

Screen Programming

 • Shigehiro Kasamatsu

Mini-Game Programming

 • Yuji Sawatani
 • Yukari Suzuki
 • Yoshitaka Takeshita
 • Eiji Nishikawa

3-D Engine Programming

 • Hiroki Sotoike

Touch Draw Programming

 • Takuhiro Dohta

Voice

Progress Management

 • Keizo Kato

North American Localization

 • Nate Bihldorff
 • Thomas Connery
 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

Technical Support

 • Hironobu Kakui
 • Shingo Okamoto

Character Design and Supervision

 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata

Object Design Support

 • Kimihiro Ozaki
 • Kozue Muto
 • Mutsumi Oda
 • Fumihiro Matsumoto

Programming Support

 • Masato Kimura
 • Yasuhiro Kawaguchi
 • Kenji Yamamoto
 • Satoru Osako
 • Tetsuya Nakata
 • Keizo Ohta
 • Hiriyuki Kono
 • Shinji okane

Development Evironment Support

 • Akio Terui
 • Hiroto Yada
 • Jin Ikeda
 • Keiko Akiyama
 • Kenji Nishida
 • Koji Yoshizaki
 • Makoto Takano
 • Masamichi Sakaino
 • Masashi Seiki
 • Minoru Hatamoto
 • Shunsaku Kitamura
 • Shunsuke Makita
 • Takashi Endo
 • Takeshi Shimada
 • Tetsuya Mominoki
 • Tomoyoshi Yamane
 • Toshikazu Kitani
 • Yasuki Tawaraishi
 • Yasunari Nishida
 • Yasushi Ida
 • Yasuyuki Tahara
 • Yoshinori Tanimoto
 • Yoshitaka Yasumoto
 • Yuki Moriwaki
 • Yusuke Kuramashi

NOA Product Testing

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Rich Richardson
 • Tom Hertzog
 • Patrick Taylor
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren

Product Management

 • Yoshikazu Yamashita

Special Thanks

Executive Producer

All Rights,
including the copyrights of Game,
Scenario, Music, and Program,
reserved by NINTENDO.

Voci correlate