Staff di Yoshi's Island DS

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di coloro che hanno lavorato al gioco Yoshi's Island DS.

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Hidetoshi Takeshita

Planning Director[modifica | modifica sorgente]

 • Taiji Miyajima

Planning[modifica | modifica sorgente]

 • Tsuneaki Kaneko
 • Masaru Yonezawa
 • Yuichi Imamura
 • Kiyokazu Nagai
 • Go Iwaya
 • Hisashi Aoyagi

Art Director[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuhisa Nakagawa

Design[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Kawaguchi
 • Koki Maogi
 • Ayae Hayashi
 • Shinichi Iida
 • Kou Okamoto
 • Atsushi Yamamoto
 • Hiroyuki Shimoda

Lead Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Yuki Hatakeyama

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Wakui
 • Hisanori Fukuoka
 • Shinsuke Oshida
 • Yoshinori Koiwa
 • Hiroyuki Takata
 • Masahiro Soeno

Sound Management[modifica | modifica sorgente]

 • Yukifumi Makino

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

 • Takeshi Sato

Music Composition[modifica | modifica sorgente]

 • Yutaka Minobe
 • CHAMY.Ishi

Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Yutaka Minobe
 • Tomomitsu Matsushita
 • Yutaka Takahashi

Story[modifica | modifica sorgente]

 • Soushi Kawasaki

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Ann Lin
 • Thomas Connery

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

NOA Product Testing[modifica | modifica sorgente]

Assistant Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Nobuo Matsumiya
 • Yoshinori Tsuchiyama

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshitomo Kitamura

Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Masanori Sato
 • Yu Kitai

Illustration Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Wataru Tamaguchi
 • Yusuke Nakano

Graphic Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata
 • Tsuyoshi Watanabe

Sound Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Character Voices[modifica | modifica sorgente]

Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Toyokazu Nonaka

Senior Producers[modifica | modifica sorgente]

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

All Rights, including the copyrights of Game,
Scenario, Music, and Program,
reserved by NINTENDO.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]