Staff di Yoshi Touch & Go

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Yoshi Touch & Go.

Lista[modifica | modifica sorgente]

Produttore[modifica | modifica sorgente]

Direttore[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Kimura

Game Concept e Direzione dei programmi[modifica | modifica sorgente]

 • Keizo Ohta

Gestione della produzione[modifica | modifica sorgente]

 • Masahiro Imaizumi

Direzione del Map e del Level Design[modifica | modifica sorgente]

 • Shigeyuki Asuke

Map e Level Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuhisa Yamamura
 • Masataka Takemoto

Programmazione sistema principale[modifica | modifica sorgente]

 • Jin Nakanose

Programmazione oggetti e nemici[modifica | modifica sorgente]

 • Kenichi Nishida

Programmazione capitoli e sistema di gioco[modifica | modifica sorgente]

 • Kenta Satoh

Programmazione architettura[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Shibata

Direzione del design[modifica | modifica sorgente]

 • Masanao Arimoto

Design personaggi[modifica | modifica sorgente]

 • Akiko Hirono
 • Yasuyo Iwawaki

Design del background[modifica | modifica sorgente]

 • Miki Watanabe

Direzione del suono[modifica | modifica sorgente]

Programmazione del suono[modifica | modifica sorgente]

 • Taiju Suzuki

Musica[modifica | modifica sorgente]

 • Asuka Ohta
 • Toru Minegishi

Voci[modifica | modifica sorgente]

Gestione dei progressi[modifica | modifica sorgente]

 • Keizo Katoh

Supporto Tecnico[modifica | modifica sorgente]

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda
 • Toru Inage

Package programma[modifica | modifica sorgente]

 • Masato Kimura
 • Hirohito Yoshimoto
 • Taro Bando
 • Tetsuya Sasaki
 • Satoru Osako
 • Tetsuya Nakata
 • Shinji Okane
 • Koji Yoshizaki

Package artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Fumiyoshi Suetake
 • Masanori Sato
 • Keisuke Kadota

Debug[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Robert Johnson
 • Mika Kurosawa
 • Patrick Taylor

Nazionalizzazione per il Nord America[modifica | modifica sorgente]

 • Nate Bihldorff
 • Bill Trinen

Gestione della nazionalizzazione[modifica | modifica sorgente]

Ringaziamenti speciali[modifica | modifica sorgente]

 • Yoichi Kotabe
 • Tomoaki Kuroume
 • Hisashi Nogami
 • Takahiro Hamaguchi

Produttore esecutivo[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]