Staff di Mario Golf (Nintendo 64)

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario Golf per Nintendo 64, per la versione Game Boy Color, vedere qui.

Lead Game Designers[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Game Design Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Shuji Shimizu
 • Yusuke Sugimoto
 • Ayumu Shindo
 • Takashi Kitamura

Lead Programmers[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Kodera
 • Toru Takamatsu

Programming Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Kenji Numaya
 • Norio Shimizu
 • Kaoru Shimada

Character Animation System[modifica | modifica sorgente]

 • P. E. Jareth Hein

Opening Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • Kaoru Shimada

Original Characters by[modifica | modifica sorgente]

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake
 • Shin Yamanouchi
 • Mitsuru Fukumoto

3-D Character Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Fumihide Aoki
 • Masayuki Hashimoto
 • Junichi Ochiai
 • Hiroto Nakashima
 • Shigeki Kimura
 • Toshiaki Tanaka

2-D Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Junko Nakamura
 • Mieko Koguchi
 • Toshiaki Tanaka
 • Hidetoshi Sakamoto
 • Kanako Horiguchi

Screen Layout & 2-D Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsumasa Muraishi

Course Design[modifica | modifica sorgente]

 • Kaoru Shimada
 • Yusuke Sugimoto

Music Composition & Arrangement[modifica | modifica sorgente]

 • Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Direction[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Kodera

Assistant Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Sugimoto
 • Masaaki Uno
 • Toru Takamatsu

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroshi Yamauchi

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Shinji Hatano
 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi
 • Hidetoshi Endo

Graphic Support[modifica | modifica sorgente]

 • Yoichi Kotabe

Package Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Nakano

Manual Editors[modifica | modifica sorgente]

 • Ryuji Hagino
 • Naruhisa Kawano

Voice Actors[modifica | modifica sorgente]

Coordinators[modifica | modifica sorgente]

 • Toshiharu Izuno
 • Masanori Wake

Special Thanks to[modifica | modifica sorgente]

 • Nintendo EAD Artwork Team
 • Michelle Powers
 • Bill Trinen
 • Keiko Tamura
 • Christian Phillips
 • NOA Debug Staff
 • Kazuhiro Matsumoto
 • Hiroko Sugino
 • Atsushi Okada
 • Hiroshi Sato
 • Shinichi Doi
 • Osamu Kunimasa
 • Kentaro Sakou

Created by[modifica | modifica sorgente]

 • CAMELOT Co., Ltd.
 • MONEGI Corporation
 • NINTENDO Co., Ltd.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]