Staff di Wario: Master of Disguise

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Wario: Master of Disguise.

Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Yutaka Hirata
 • Azusa Tajima
 • Akira Kinashi

Wario Supervisor[modifica | modifica sorgente]

Game Design[modifica | modifica sorgente]

 • Daisuke Ike
 • Koji Watanabe
 • Yutaka Hirata

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Kobayashi
 • Kazuhiko Kirinashizawa
 • Hiroaki Sekiguchi
 • Kodai Uno
 • Satoshi Iwai

Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Hideo Nakajima
 • Shiro Endo
 • Mika Maeda
 • Noriko Hotta
 • Kanako Kohyama
 • Mitsuhiro Ariga
 • Keiichi Miura
 • Chika Yamamoto

Scenario[modifica | modifica sorgente]

 • Saiko Takahori
 • Daisuke Ike

Music[modifica | modifica sorgente]

 • Kenji Hikita

Character Voices[modifica | modifica sorgente]

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Alan Averill
 • Julian Chunovic
 • Thomas Connery
 • Steven Grimm

NOA Localization Management[modifica | modifica sorgente]

Game Testing[modifica | modifica sorgente]

 • NOA Product Testing

Testing Support[modifica | modifica sorgente]

 • Kazuhiro Yoshikawa
 • Shingo Okamoto

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Ryo Koizumi
 • Yuka Kotaki
 • Nanako Kinoshita
 • Yasuo Inoue

Illustrations[modifica | modifica sorgente]

 • Yu Kitai
 • Masanori Sato
 • Yuri Adachi

Illustrations Supervisor[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Nakano

Promotion[modifica | modifica sorgente]

 • Kenta Nakamura

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Asuka Komaba
 • Eri Tamura
 • Keita Minato

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Masahiro Yonezawa
 • Hitoshi Yamagami

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]

Template:WMOD