Staff di WarioWare: Touched!

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco WarioWare: Touched!. I crediti si sbloccano una volta battuto il livello di Wario-Man.

Producers[modifica | modifica sorgente]

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Concepts[modifica | modifica sorgente]

 • Koichi Kawamoto

Chief Director[modifica | modifica sorgente]

Directors[modifica | modifica sorgente]

Game Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshio Sakamoto
 • Katsuya Yamano
 • Yoshinori Katsuki
 • Masani Ueda
 • Mikio Mishima
 • Takehiko Hosokawa
 • Nobuhiro Ozaki
 • Noriyuki Sato
 • Masahiro Kawano
 • Norikatsu Furuta
 • Masaru Tajima
 • Ryuichi Nakada
 • Mazyohi Osawa
 • Goro Abe
 • Hiroshi Momose
 • Hideo Hatayama
 • Yasutaka Takeuchi
 • Fumiko Miyamoto
 • Ko Takeuchi
 • Takayasu Morisawa
 • Eisaku Nakae
 • Kyoko Miyamoto
 • Tadashi Matsushita
 • Ryutaro Takahashi
 • Masayuki Okada
 • Sachiko Ikeo
 • Osamu Yamauchi
 • Kenichi Nishimaki
 • Taku Sugioka
 • Kenji Matsumoto
 • Yuuki Tsuji
 • Takeshi Ando
 • Masanobu Matsunaga
 • Naoko Mori
 • Masaru Nishimura
 • Youhei Kubotsu
 • Yasuhiro Kobayashi
 • Kazuhiko Furukawa
 • Sensuke Obata
 • Kazuhito Norimoto
 • Yasuhito Fujisawa
 • Eiko Haruki
 • Teruyuki Hirosawa
 • Naotaka Onishi
 • Mami Nishimura
 • Yasuhisa Baba
 • Masayuki Taira
 • Yukie Kuwa
 • Waki Shigeta

Program Director[modifica | modifica sorgente]

 • Taku Sugioka

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinori Katsuki
 • Nobuhiro Ozaki
 • Masahiro Kawano
 • Hiroshi Momose
 • Yasutaka Takeuchi
 • Eisaku Nakae
 • Ryutaro Takahashi
 • Osamu Yamauchi
 • Kenji Matsumoto
 • Yuuki Tsuji
 • Kazuhiko Furukawa
 • Sensuke Obata
 • Yasuhito Fujisawa
 • Masuyuki Taira

Character Supervisor[modifica | modifica sorgente]

 • Yoichi Kotabe

Wario Design[modifica | modifica sorgente]

Character Design[modifica | modifica sorgente]

Design Director[modifica | modifica sorgente]

 • Takayasu Morisawa
 • Masaru Nishimura

Design[modifica | modifica sorgente]

 • Masani Ueda
 • Mikio Mishima
 • Takehiko Hosokawa
 • Noriyuki Sato
 • Norikatsu Furuta
 • Hideo Hatayama
 • Fumiko Miyamoto
 • Ko Takeuchi
 • Tadashi Matsushita
 • Masayuki Okada
 • Sachiko Ikeo
 • Naoko Mori
 • Youhei Kubotsu
 • Kazuhito Norimoto
 • Eiko Haruki
 • Naotaka Onishi
 • Mami Nishimura
 • Yukie Kuwa
 • Waki Shigeta

Sound Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Masaru Tajima
 • Kenichi Nishimaki

Music[modifica | modifica sorgente]

 • Masanobu Matsunaga
 • Yasuhisa Baba

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Nanako Kinoshita
 • Chiharu Sakiyama
 • Kazuma Norisada
 • Yasuo Inoue

Voice Acting[modifica | modifica sorgente]

 • Charles Martinet: Wario
 • Tom Eberspecher
 • Tim O'Leary
 • Reiko Ninomiya
 • Leslie Swan
 • Sara Rades
 • Risa Tabata
 • Norihide Sasaki
 • Takehiko Hosokawa
 • Norikatsu Furuta
 • Masaru Tajima
 • Hideo Hatayama
 • Kyoko Miyamoto
 • Fumiko Miyamoto
 • Takayasu Morisawa
 • Yasuko Takahashi
 • Yuki Tsuji
 • Masanobu Matsunaga
 • Naoko Mori
 • Masaru Nishimura
 • Youhei Kubotsu
 • Eiko Haruki
 • Teruyuki Hirosawa
 • Mami Nishimura
 • Yasuhisa Baba
 • Masayuki Taira
 • Yukie Kuwa
 • Nate Bihldorff
 • Christina Peyser
 • Darren Smith
 • Jean Nishida
 • Jiro the Dog

English Voice Engineer[modifica | modifica sorgente]

 • Kirk Arndt

Models[modifica | modifica sorgente]

 • Teruyuki Hirosawa
 • Yasuhisa Baba
 • Masayuki Taira
 • Yukie Kuwa
 • Boji (cat)
 • Ralf (dog)

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Rich Amtower
 • Thomas Connery
 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Erik Peterson

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

Debug[modifica | modifica sorgente]

 • Super Mario Club
 • Takeshi Akiho
 • Mitsutoshi Asai
 • Takeichiro Azuma
 • Rieko Ishino
 • Rika Imaeda
 • Tetsuya Oishi
 • Masahiro Okuda
 • Satoe Kunikata
 • Masatomo Kogo
 • Koji Kobayashi
 • Ryotaro Shiba
 • Masaharu Shima
 • Rika Sugo
 • Noboru Sunada
 • Yuuki Takeda
 • Akinori Tsuyama
 • Takahiro Nakamura
 • Go Nakamura
 • Takeshi Nishizawa
 • Narimasa Hakodate
 • Mami Hatta
 • Junya Hanai
 • Kotaro Haneda
 • Ryuji Hamaguchi
 • Kouki Higashino
 • Yuji Fukuda
 • Akihito Fujiki
 • Osamu Fujita
 • Toshimune Hosoi
 • Motoyuki Matsuoka
 • Keiki Miwa
 • Miho Murata
 • Kosuke Yoshimura

NOA Product Testing Dept.[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Jim Holdeman
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren
 • Michael Chipman
 • Roger Harrison

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • COROCORO COMIC
 • Hidemi Osawa
 • Ryuta Kaimoto
 • Kazunobu Eri
 • Yukiko Furuta
 • Seiki Ishihara
 • Ryoji Yoshitomi
 • Manabu Matsumoto
 • Akira Yano
 • Yuichi Sakamoto
 • Kenji Yamada
 • Masahiro Oku
 • Takeshi Narita
 • Yasuhiro Kobayashi
 • Michiko Yoshida
 • NOA Lot Check
 • Naoko Saeki
 • Masatoshi Okuno
 • Yasuhiro Matsumoto
 • Mike Fukuda
 • Tatsumi Kimishima

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]