Staff di Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Tutti i crediti fino al credito per il Production Supervisor sono crediti della Squaresoft, mentre i crediti sotto sono crediti della Nintendo.

Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Chihiro Fujioka
 • Yoshihiko Maekawa

Event Design[modifica | modifica sorgente]

 • Keisuke Matsuhara
 • Yasushi Matsumura
 • Taru Kudo

Battle Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yatsuyuki Hasebe
 • Akiyoshi Ohta

Main Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • Fumiaki Fukaya

Battle Programmers[modifica | modifica sorgente]

 • Ryo Muto
 • Aoy

Menu Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsou Yoshioka

Graphic Coordinator[modifica | modifica sorgente]

 • Hideo Minaba

Main Character Design[modifica | modifica sorgente]

 • Kiyofumi Kato
 • Yuko Hatae

Monster Character Design and Character Supervisor[modifica | modifica sorgente]

 • Kazuyuki Kurashima

Visual Effects and Plot Assistance[modifica | modifica sorgente]

 • Jiro Mifune

Map Data Coordinator[modifica | modifica sorgente]

 • Kenichi Nishi

B.G. Map Design[modifica | modifica sorgente]

 • Akira Ueda
 • Yuko Abiru
 • Yuka Miyamoto
 • Toshiyuki Mogi
 • Yukiko Sasaki

Battle B.G. Design[modifica | modifica sorgente]

 • Misako Tsutsui

Map Data Coordinate Assistant[modifica | modifica sorgente]

 • Toshiro Kurihara

B.G. Map Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Tomoyoshi Sakaguchi
 • Yuki Azuma

Music[modifica | modifica sorgente]

 • Youko Shimomura

Sound Engineer[modifica | modifica sorgente]

 • Teruaki Sugawara

Sound Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • Hidenori Suzuki

Assistant Sound Engineer[modifica | modifica sorgente]

 • Motoko Watanabe

Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Chiharu Minekawa
 • Yoshitaka Hirota
 • Kaori Takahashi

Publicicty[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Hirata

Publicity Assistant[modifica | modifica sorgente]

 • Kiyoko Maeda

Translation[modifica | modifica sorgente]

 • Rika Maruya
 • Noriko Wada

Translation Coordinator[modifica | modifica sorgente]

 • Aiko Ito

Translation Supervisor[modifica | modifica sorgente]

Monitor Coordinators[modifica | modifica sorgente]

 • Ryuko Kouda
 • Hiromi Masuda
 • Kazuhiro Kawasaki
 • Hiroyoshi Hamada
 • Yuriok Chiba
 • Norimasa Hanada
 • Kozue Kaneko
 • Yoshia Shibano
 • Rei Komatsu

Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

 • Shinji Hashimoto
 • Kazuyuki Hashimoto
 • Hidetoshi Ohmori
 • Mikenori Sakakibara
 • Tomohiro Kayano
 • Akihiro Yamaguchi

Extra Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Itou
 • Nobuo Uematsu
 • Tetsuya Nomura

Production Supervisor[modifica | modifica sorgente]

 • Hironobu Sakaguchi

Character Advisor[modifica | modifica sorgente]

Screenplay Advisor[modifica | modifica sorgente]

C.G. Model Designer[modifica | modifica sorgente]

 • Shinya Takahashi

Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

NOA Production Analysis[modifica | modifica sorgente]

 • Jim Wornell
 • Kayomi McDonald

Producer[modifica | modifica sorgente]

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroshi Yamauchi
 • Tetsuo Mizuno

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]