Staff di New Super Mario Bros.

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
Questa voce non è completa. Ecco cosa manca: sezioni della versione europea.

Questa è una lista di coloro che hanno lavorato al gioco New Super Mario Bros..

General Producer[modifica | modifica sorgente]

Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Kimura

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Shigeyuki Asuke

Assistant Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Masahiro Imaizumi
 • Taku Matoba

Map & Level Design[modifica | modifica sorgente]

Design Director[modifica | modifica sorgente]

 • Masanao Arimoto

Character Design[modifica | modifica sorgente]

 • Daisuke Kageyama
 • Akiko Hirono
 • Hirohito Shinoda
 • Ryuji Kobayashi

Field Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuyo Iwawaki
 • Miki Watanabe

World Map Design[modifica | modifica sorgente]

 • Taeko Sugawara
 • Hirotake Otsubo

UI Design[modifica | modifica sorgente]

 • Hidekazu Ota
 • Takahiro Hamaguchi

Effects Design[modifica | modifica sorgente]

 • Keijiro Inoue
 • Motoaki Fukuda
 • Sayaka Yano

Design Assistance[modifica | modifica sorgente]

 • Mariko Sanefuji
 • Mitsuko Okada
 • Masaaki Ishikawa

Programming Director[modifica | modifica sorgente]

 • Toshihiko Nakago

Main Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Nobuhiko Sadamoto
 • Eiji Noto

Player Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Satoru Takahata

Field Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Kiyoshi Koda

Enemy Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Tatsuo Nishiyama
 • Hisashi Okada
 • Yasunari Soejima
 • Kenichi Nishiyama
 • Keiji Takahashi

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Masaru Nii
 • Atsushi Nishiwaki
 • Masaro Sakakibara
 • Hiromichi Miyake
 • Gentaro Takaki
 • Norihisa Ashida
 • Takafumi Noma

System Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Kenzo Hayakawa
 • Yoshitaka Takeshita
 • Yuichi Yamamoto
 • Yukari Suzuki

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

Music[modifica | modifica sorgente]

Sound Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Taiju Suzuki

Voice[modifica | modifica sorgente]

Demo Scene Director[modifica | modifica sorgente]

Graphic Support[modifica | modifica sorgente]

 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata
 • Aya Oyama
 • Tsuyoshi Watanabe

Progress Management[modifica | modifica sorgente]

 • Keizo Kato

Technical Support[modifica | modifica sorgente]

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda

Debug[modifica | modifica sorgente]

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Rich Amtower
 • Tim O'Leary

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • SRD
 • Emi Tomita
 • Takako Ishii
 • William Romick

Supervisor[modifica | modifica sorgente]

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Satoru Iwata

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]