Staff di Mario's Tennis

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario's Tennis.

Producer[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Yamamoto Masao
 • Yamagami Hitoshi

Coordinator[modifica | modifica sorgente]

 • Gen Katsuhiko

Program Director[modifica | modifica sorgente]

 • Shimokawa Yasu

Main Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroo Toshifumi

Sub Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • Tani Mitsunari
 • Jin Qin

Object Designer[modifica | modifica sorgente]

 • Inoue Mika
 • Itagawa Atsushi
 • Murakami Hisanobu

Back Ground Designer[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Chiemi

Sound Composer[modifica | modifica sorgente]

 • Fukushima Hitoshi
 • Iwamoto Morihoto

Translator[modifica | modifica sorgente]

 • Marcus Lindblom
 • Kayomi McDonald

Manual Editor[modifica | modifica sorgente]

 • Inoue Yasuo
 • Sakashita Masafumi

Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

 • Okada Masaru
 • Kanoh Makoto
 • Izushi Takehiro
 • Tanaka Hirokazu
 • Harada Takahiro
 • Kuwaki Ryuji
 • Fukuno Hide
 • Araki Kouji
 • Takahashi Akira
 • Osawa Toru
 • Shimizu Kazunobu
 • Terasaki Keisuke
 • Sugino Kenichi
 • Wakitani Noboru
 • Imoto Takashi
 • Nakamura Ojaro
 • Kaneshige Tsutomu
 • Nagareda Takeshi
 • Nakashima Takanobu

Presented By[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]