Staff di Mario Party DS

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario Party DS.

Game Director[modifica | modifica sorgente]

 • Kouji Matsuura

Planning Director[modifica | modifica sorgente]

 • Yuka Sasaki

Planning[modifica | modifica sorgente]

 • Shinichi Nakata
 • Shinichi Toda
 • Fumihisa Sato
 • Satoru Yokota
 • Katsutomo Tanaka
 • Syuuichiro Nishio
 • Tatsumitsu Watanabe
 • Yukiko Nakata
 • Noriyuki Saeki
 • Tsukasa Kuwahara
 • Yoshikazu Takahashi
 • Satoru Imamura
 • Mario Yoshida
 • Akio Takahashi
 • Satoru Tsuji
 • Suguru Takashima
 • Shigeru Okita

Program Director[modifica | modifica sorgente]

 • Hideki Nishmoto

Program[modifica | modifica sorgente]

 • Tetsuharu Takashima
 • Syun Hakamada
 • Hidenori Miyawaki
 • Atsushi Takeda
 • Yoshiyuki Uchiyama
 • Jyunchi Sato
 • Tsutomy Kawamoto
 • Takeshi Kawamoto
 • Takanori Kikuchi
 • Akira Ohashi
 • Satoru Yoshida
 • Hiroyuki Kito
 • Seigen Ojima
 • Kayoko Adachi
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Satoshi Sakaguchi
 • Takayushi Hanamasu
 • Izumi Fukuda
 • Takahiro Matsumoto

Visual Director[modifica | modifica sorgente]

 • Akhiro Shibata

Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Syuji Kitani
 • Mari Matsuda
 • Norie Iwakima
 • Masako Funaki
 • Susumu KuribaYashi
 • Youko Kawana
 • Hiromi Ito
 • Ikumi Kozaki
 • Mari Tanaka
 • Hiromi Kobayashi
 • Hitdemitsu Hashimoto
 • Megumi Okazaki
 • Saori Tsutsuy
 • Takahito Tatezawa
 • Hirotaka Nakayama
 • Tadashi Mura
 • Syouchi Kawamura
 • Keisuke Yonaha
 • Takeshi Sanao
 • Manabu Yamamoto
 • Yoko Okazaki
 • Makamoto Eguchi
 • Yoshinori Ikeshita
 • Yasuhiro Ando
 • Chiharu Yoshizaki
 • Hiroshi Okajima
 • Hiroyuki Seki

Original Character Design[modifica | modifica sorgente]

Sound Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Osamu Narita

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

 • Ichiro Shimakura

Music[modifica | modifica sorgente]

 • Hironobu Yahata
 • Shinya Ohtouge

Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Kouji Mizuguichi
 • Keisuke Fukuhira

Sound Support[modifica | modifica sorgente]

Character Voices[modifica | modifica sorgente]

Graphic Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Kanae Dohta
 • Tsuyoshi Watanabe

CG Illustration[modifica | modifica sorgente]

CG Illustration Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuko Sugiyama

Manual Editing[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Mitani

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Julian Chunovic
 • Steven Grimm
 • Ann Lin
 • Scot Ritche

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

NOA Product Testing[modifica | modifica sorgente]

 • Shuji Hashimoto
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric M. Bush
 • Sean Egan
 • Arnold A. Myers
 • Tomoko Mikami
 • Teresa Lillygren
 • Shane D. Lewis
 • Jason Mahaffa

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Nagako Ikuta

Senior Director[modifica | modifica sorgente]

 • Kenji Kikuchi

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Associate Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Tomoyoshi Yamane
 • Miyuki Hirose

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroshi Sato
 • Atsushi Ikeda

Senior Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Shinji Hatano

Executive Producers[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]