Staff di Mario & Luigi: Paper Jam Bros.

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario & Luigi: Paper Jam Bros..

Director/Scenario[modifica | modifica sorgente]

 • Shunsuke Kobayashi

Co-Director[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Kubota

Main Program[modifica | modifica sorgente]

 • Makoto Aioi

World Design[modifica | modifica sorgente]

 • Daisuke Goto
 • Akiko Sugimoto
 • Chihiro Fujioka
 • Hiromitsu Arai

Battle Design[modifica | modifica sorgente]

 • Jun Iwasaki
 • Fumiya Obata
 • Shoichi Nobukiyo
 • Kazuki Kanayama
 • Soichiro Miyano

BG Data Production[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Okano

World Main Program[modifica | modifica sorgente]

 • Yuki Akahori

World Program[modifica | modifica sorgente]

 • Naoya Hashimoto
 • Makoto Takei
 • Masashi Yamane

Battle Main Program[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroshi Ohata

Battle Program[modifica | modifica sorgente]

 • Ryunosuke Sugiyama
 • Mitsuteru Ozawa
 • Itaru Sato
 • Naiki Yano
 • Kouchi Kuroki
 • Hirokazu Kobayashi
 • Hiroki Hino

Menu Program[modifica | modifica sorgente]

 • Masaya Ohtomo

Graphic Design Lead[modifica | modifica sorgente]

 • Akira Noguchi

Mario & Luigi Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Natsuko Kemi
 • Susumu Tomizawa

Enemy Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Shuji Kamohara
 • Yuichiro Nakayama
 • Tomoko Obara

World Character Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshihiro Matsuyama
 • Hiroyuki Yotsutsuji

Effect Design[modifica | modifica sorgente]

 • Tetsuya Ohi

BG Graphics Lead[modifica | modifica sorgente]

 • Takuji Sasaki

BG Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Kouchi Fukazawa
 • Osamu Ohguchi

BG Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Reo Nakamura
 • Masahiko Toda
 • Tomoya Hiwatari
 • Yoko Tashiro
 • Mizuna Komatsu
 • Atsuko Shinohara
 • Hikaru Sameshima
 • Naoki Gouda
 • Yasuhiro Ogura
 • Yuichi Koyama

Menu Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Akira Fujii

3D Model & Motion[modifica | modifica sorgente]

 • Ryuta Inoue
 • Kota lida
 • Shouko Muramoto
 • Haruka Yamasaki
 • Shiori Nagai
 • Kentarou Sunaga

Music[modifica | modifica sorgente]

Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Kenichi Saito
 • Eiji Nakamura

Papercraft Battles[modifica | modifica sorgente]

 • Will Co., Ltd.

Production Management[modifica | modifica sorgente]

 • Noriyuki Saeki

Papercraft Battle Director[modifica | modifica sorgente]

 • Satoru Imamura

Battle Design[modifica | modifica sorgente]

 • Hisashi Kishida
 • Ayumu Kawashiro
 • Yamato Sato

Main Program[modifica | modifica sorgente]

 • Haruhiko Tanuma

Program[modifica | modifica sorgente]

 • Takeshi Kawamoto
 • Tsutomu Kawamoto
 • Kengo Matsumura
 • Kazuki Tashiro
 • Takanori Ode

Graphic Design Lead[modifica | modifica sorgente]

 • Masayuki Tsuboi

Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Risa Takei
 • Senei Sou
 • Shiori Teramoto
 • Kenichi Ueyama
 • Reiki Nishikawa
 • Yuka Shimazaki
 • Shinichiro Shimamura
 • Noboru Matsumura

Production Support[modifica | modifica sorgente]

 • Hisao Hasunuma
 • Mitsuo Hasunuma
 • Kazuyuki Makishima
 • Tatsuo Matsuda
 • Hirotaka Nakayama
 • Hiroshi Kurimoto

Sound Supervisor[modifica | modifica sorgente]

Voice[modifica | modifica sorgente]

Graphic Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Aya Oyama
 • Chiaki Aida
 • Mizuki Kamei
 • Tsuyoshi Watanabe

Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Naoko Ayabe
 • Ryusuke Yoshida
 • Chiharu Sakiyama

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Keisuke Okubo

Manual Editing[modifica | modifica sorgente]

 • Jonghoon Park

NOA Localization Management[modifica | modifica sorgente]

NOA Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Billy Carroll
 • Rich Comegys
 • Dan Fazio
 • Alexandre Higashi
 • Galia Rodríguez Hornedo
 • Ann Lin

NOE Localisation Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Giaime Carbonara
 • Daniel Campbell

NOE Localisation[modifica | modifica sorgente]

 • Araceli Marzón Figueroa
 • Jo Legge
 • Ben Roffey
 • Sabrina Jouillat
 • Nicolas Sciotti
 • Sylvain Gsell
 • Emanuele Tonetti
 • Adriano Antonini
 • Fabio Costantino
 • Gunnar Friedrich
 • Katharina Glowotz
 • Janine Wetherell
 • Helge Friedrich
 • Ariel del Rio de Angelis
 • Sara Sainz Nieto
 • Cristina Solà Picas
 • Marc Ambler
 • Christian Buter
 • Marijke Pustjens
 • Rui Mendes
 • Ana Reis
 • Bernardo Serpa
 • Alexey Nikitin
 • Stanislav Bush
 • Elsa Jödicke

Testing[modifica | modifica sorgente]

 • Ryan Dean
 • Alan Parsons
 • Tsuyoshi Komura
 • Takahiro Kumasaka
 • Mizuki Ebihara
 • Takuya Inoue
 • Rina Uramoto
 • Takashi Takano
 • Hidetaka Yuuki

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Yuta Ogawa
 • Shingo Okamoto
 • Toru Inage
 • Ayako Moriwaki
 • Tomoyoshi Yamane
 • Tomomi Sano
 • Masako Kotobuki
 • Morikazu Aoki
 • Kaori Hitsuda
 • Masashi Okamoto
 • Jumpei Horita
 • Switch Entertainment Inc.
 • Digital Works Entertainment
 • Will Co., Ltd.
 • Sound Racer Ltd. (uncredited)
 • INTELLIGENT SYSTEMS

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Yoko Yamakawa

Assistant Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Satoshi Kira

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Akira Otani
 • Yoshihiko Maekawa
 • Toshiharu Izuno

General Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Tetsuo Mizuno
 • Shinya Takahashi

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Copyright[modifica | modifica sorgente]

Nintendo and ALPHADREAM are the authors of this software for the purpose of copyright. All rights reserved.