Staff di Super Mario Galaxy 2

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di coloro che hanno lavorato al gioco Super Mario Galaxy 2.

General Producer[modifica | modifica sorgente]

Producers[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

Program Director[modifica | modifica sorgente]

 • Takeshi Hayakawa

Design Director[modifica | modifica sorgente]

 • Kenta Motokura

Planning[modifica | modifica sorgente]

 • Daisuke Tsujimura
 • Futoshi Shirai
 • Haruka Kakinuma
 • Shinya Hiratake
 • Daisuke Sato

Program[modifica | modifica sorgente]

 • Katsuyasu Ando
 • Norihiro Aoyagi
 • Hideyuki Sugawara
 • Atsushi Yamaguchi
 • Tatsuro Ota
 • Kiyoshi Takeuchi
 • Kazuya Sumaki
 • Wataru Tanaka

Planet Design Lead[modifica | modifica sorgente]

 • Kazunori Hashimoto

Planet Design[modifica | modifica sorgente]

 • Masaki Yokobe
 • Tetsuya Kobayashi
 • Yasuo Kumakura
 • Tadashi Tanaka
 • Naoki Mineta
 • Makoto Yonezu
 • Mayako Sugimoto

Character Design Lead[modifica | modifica sorgente]

 • Daisuke Watanabe

Character Design[modifica | modifica sorgente]

 • Rikuto Yoshida
 • Masahiro Arimitsu
 • Daisuke Ito
 • Yoshiakira Nakano
 • Sho Murata
 • Masayuki Kawakita
 • Kunihito Ihara

Effect Design Lead[modifica | modifica sorgente]

 • Kazumi Yamaguchi

Effect Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yoko Fukuda
 • Yumiko Matsumiya

UI Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuhiko Matsuzaki

Music[modifica | modifica sorgente]

Sound Program and Effects[modifica | modifica sorgente]

Voice[modifica | modifica sorgente]

Performance[modifica | modifica sorgente]

Graphics Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Akiko Kato
 • Aya Oyama
 • Tsuyoshi Watanabe

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Nanako Kinoshita
 • Keisuke Okubo
 • Daiki Nishioka
 • Naruhisa Kawano

Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Yuri Adachi
 • Shigehisa Nakaue
 • Yu Kitai
 • Yusuke Nakano

Progress Management[modifica | modifica sorgente]

 • Keizo Kato

Technical Support[modifica | modifica sorgente]

 • Keisuke Matsui
 • Shinji Watanabe
 • Hisashi Sekoguchi
 • Yoshito Yasuda
 • Hiroshi Arai
 • Ryota Maruko
 • Masato Kimura
 • Hironobu Kakui

Debug[modifica | modifica sorgente]

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Dave Casipit
 • Ed Murray
 • Erik Peterson
 • Scot Ritchey
 • Joanie Grenader
 • César Pérez
 • Erika Webright
 • Alex Zarza

Localization Support[modifica | modifica sorgente]

 • Kristin Kirby

North American Localization Management[modifica | modifica sorgente]

Testing[modifica | modifica sorgente]

 • NOA Product Testing

European Localisation Management[modifica | modifica sorgente]

 • Andy Fey
 • Martin Weers
 • Michael Hugot
 • Hitomi Naitoh

Translation[modifica | modifica sorgente]

 • Daniel Pestka
 • Nils Dittbrenner
 • Nicolas Sciotti
 • Florence d'Anterroches
 • Barbara Pisani
 • Marco Guasco
 • Pedro José Moreno Villar
 • Alesánder Luis Valero Fernández

UK English Adaptation[modifica | modifica sorgente]

 • Ollie Scarborough

Testing[modifica | modifica sorgente]

 • NOE Quality Assurance

Korean Localization Management[modifica | modifica sorgente]

 • Yu Fukaya
 • Hyokjin Jung
 • Kimiko Nakamichi

Korean Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Dongyeon Kim
 • Yunhye Lee

Product Support[modifica | modifica sorgente]

 • Ilho Kim
 • Jonghoon Park

Testing[modifica | modifica sorgente]

 • Junbong Lee
 • Sungmin Park
 • Kyoungim Na
 • Sanghee Park
 • NOK Debug Team

Chinese Localization Management[modifica | modifica sorgente]

 • Motoyasu Tojima
 • Megumi Shichida

Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Pole To Win Co., Ltd.
 • Tsai Yi-Chen
 • Kirsty Wang

Localization Support[modifica | modifica sorgente]

 • Chang Yuan Gang

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Masafumi Kawamura
 • Hideaki Shimizu
 • Naoki Koga
 • Kaoru Sato
 • Masaaki Sanada
 • Yuhei Shimpo
 • Masafumi Matsumura
 • Keijiro Inoue
 • Takeshi Hosono
 • Hirokazu Matsuda
 • Sakiko Matsuo
 • Makiko OsadaMitsuo Sato
 • Takao Shimizu
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • iQue (China) Ltd.
 • FREEDOM Co., Ltd.
 • Tec Communications Co., Ltd.
 • A-Vision Co., Ltd.
 • Nintendo Tokyo Office
 • All Nintendo EAD members

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]