Staff di Poochy & Yoshi's Woolly World

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di coloro che hanno lavorato al gioco Poochy & Yoshi's Woolly World.

Good-Feel[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Kazumasa Yonetani

Programming Director[modifica | modifica sorgente]

 • Satoshi Kobayashi

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Yamauchi
 • Yudai Shibata
 • Takuto Nakanishi
 • Yuichi Demise
 • Hidehito Uchida
 • Takuto Miyamoto

Art Director[modifica | modifica sorgente]

 • Tsuyoshi Okahisa

Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Tsuyoshi Okahisa
 • Eri Minemura
 • Satoko Ozaki
 • Arisa Yoshimoto
 • Asami Kawabata
 • Ayaka Miyazawa
 • Saho Kuribayashi
 • Miho Takahashi
 • Makoto Kawatori
 • Toshimasa Suzuki
 • Takeshi Okazawa
 • Yasuhiro Ogura
 • Yuichi Nakamura
 • Hideyasu Saito
 • Tatsuya Yasukawa
 • Runa Sugiyama

Planning[modifica | modifica sorgente]

 • Kentaro Sei
 • Ryohei Onishi
 • Yuhei Miyamoto

Music & Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Tomoya Tomita
 • Misaki Asada

Programming Adviser[modifica | modifica sorgente]

 • Koichi Yagi

Visual Concept[modifica | modifica sorgente]

 • Tadanori Tsukawaki

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Etsunobu Ebisu

Nintendo[modifica | modifica sorgente]

Map & Level Design Director[modifica | modifica sorgente]

Graphic Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Akiko Yamaguchi
 • Yo Onishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Main Theme Music and Arrangement[modifica | modifica sorgente]

Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Ryusuke Yoshida

Illustration Supervisor[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Nakano

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuko Sugiyama

Manual Editing[modifica | modifica sorgente]

 • Jonghoon Park

Voice[modifica | modifica sorgente]

Stop Motion Animation[modifica | modifica sorgente]

 • dwarf studios

NORTH AMERICAN LOCALIZATION[modifica | modifica sorgente]

NOA Localization Management[modifica | modifica sorgente]

NOA Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Lauren Ammerman
 • Hélène Bisson-Pelland
 • Galia Rodríguez Hornedo
 • Chris Pranger
 • Thadée Wiseur
 • Erika Webright
 • Pole to Win International

EUROPEAN LOCALISATION[modifica | modifica sorgente]

NOE Localisation Management[modifica | modifica sorgente]

 • Ivan Garrido
 • Daniel Björnström

NOE Localisation[modifica | modifica sorgente]

 • Daniele Braglia
 • Eren Baykal
 • Pete Sheppard
 • Ainhoa Bernad Hurtado
 • Emilio Ros Casas
 • Gurvan Le Guen
 • Jean-Paul Hausmann
 • Tito Leati
 • Giovanna Prati
 • Benedikt Grosser
 • Andrea Jähn
 • Localsoft, S.L.

NOE Quality Assurance[modifica | modifica sorgente]

 • Jesús Gutiérrez Cuadra
 • J. Ignacio León López
 • Keywords Studios

Technical Support[modifica | modifica sorgente]

 • Takehiro Oyama

Testing & Quality Assurance[modifica | modifica sorgente]

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Kenichiro Ashida
 • Kimiharu Hyoda
 • Yoichi Yamamoto

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Shunsuke Matsushita

Project Management[modifica | modifica sorgente]

 • Toyokazu Nonaka
 • Keisuke Terasaki

Associate Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Emi Watanabe
 • Nobuo Matsumiya

Producer[modifica | modifica sorgente]

General Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Shinya Takahashi

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]