Staff di Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Super Mario Land 2: 6 Golden Coins.

Directors[modifica | modifica sorgente]

Programmers[modifica | modifica sorgente]

 • Takahiro Harada
 • Masaru Yamanaka
 • Yuzuru Ogawa

Assistant Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • Tsutomu Kaneshige

Graphic Designers[modifica | modifica sorgente]

Music Composer[modifica | modifica sorgente]

Package Designers[modifica | modifica sorgente]

 • Masafumi Sakashita
 • Fujiko Nomura
 • Yasuo Inoue

Testing Players[modifica | modifica sorgente]

Nota: Creditati solo per nome.

 • Masao Yamamoto
 • Yoshio Sakamoto
 • Tōru Osawa
 • Hiroshi Momose
 • Kōta Fukui
 • Hiroyuki Kimura
 • Keisuke Terasaki
 • Masahiko Mashimo
 • Kenichi Nakamura
 • Hitoshi Yamagami
 • Katsuya Yamano
 • Yoshinori Katsuki
 • Isao Hirano
 • Tomoyoshi Yamane
 • Yasuo Inoue
 • Takashi Imoto
 • Nobuhiro Ozaki
 • Kenichi Sugino

Producer[modifica | modifica sorgente]

Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

 • Tony Harman
 • Don James
 • Hiro Yamanda
 • Paul Lange
 • Yuka Nakata
 • Dayv Brooks
 • Steve Miles
 • Mary Cocoma

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Presented By[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]