Staff di Mario Kart Arcade GP 2

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario Kart Arcade GP 2.

Bandai Namco Games Production Staff[modifica | modifica sorgente]

Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Shin-ichi Odake

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Tetsuya Shinoda

Planning Advisers[modifica | modifica sorgente]

 • Jyun-ichiro Koyama

Process Manager[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshiaki Nakauma

Electrical Engineers[modifica | modifica sorgente]

 • Kouichi Asano
 • Fumio Munekata

Mechanical Engineers[modifica | modifica sorgente]

 • OA
 • Kazuya Kuwasawa
 • Yasuhiro Wakatsuki

Industrial & Graphic Designer[modifica | modifica sorgente]

 • Kazuo Utsuki

Graphic Support[modifica | modifica sorgente]

 • Misao Yoshida

Sound Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshie Arakawa
 • Koji Nakagawa
 • Yuri Misumi

Sound Support[modifica | modifica sorgente]

 • Masako Ogami

Programming Adviser[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshikazu Takehara

Localization Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yuta Fujishige
 • Jason Arney
 • Casey Utsunomiya

Other Production Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Kazuo Shiomi
 • Sayaka Yamato
 • Seiji Ooshima
 • Masami Yamana
 • AG+MM2+R+T+K+K+M+S
 • Masahiko Hidaka
 • Hiroshi Imamura
 • Hidehiko Motono
 • Daisuke Mitahara
 • Kazuhito Usui
 • Masashi Kajikama
 • Miho Hatashi
 • Seiichi Fudo
 • Kazuki Kawamura
 • Megumi Tamashita
 • Shikana Kimura
 • Naoki Matsue
 • Yuki Yamamoto

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Shigeru Miyamoto (Nintendo)
 • Shinji Hatano (Nintendo)
 • Hisashi Yuasa (Nintendo)
 • Tadashi Sugiyama (Nintendo)
 • Jun Higashiyama (Nintendo)
 • Wataru Yamaguchi (Nintendo)
 • Aya Oyama (Nintendo)
 • Yusuke Nakano (Nintendo)
 • Naruhisa Kawano (Nintendo)
 • Mitsuru Kato (WIZ)
 • Naoko Kubo (WIZ)
 • Jingo
 • Nintendo MarioKart Project Team
 • Bandai Namco Games Wangan Midnight Project Team
 • Bandai Namco Games AM Sales Group
 • Bandai Namco Games AM Production Group
 • All Members of Bandai Namco Games AM Company

Character Voices[modifica | modifica sorgente]

Font Provider[modifica | modifica sorgente]

 • ©Ryobi Limited
 • The typefaces included herein are develeoped by Dynacomware.

Produced by[modifica | modifica sorgente]

 • NAMCO BANDAI Games Inc.

MARIOKART is a registered trademark of Nintendo. Licensed by NINTENDO.
©2007 Nintendo ©2004-2007 Bandai, WIZ © 2005-2005 NAMCO BANDAI Games Inc.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]