Staff di Mario Kart Arcade GP

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario Kart Arcade GP.

Namco Production Staff[modifica | modifica sorgente]

Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Shin-ichi Odake

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Noriko Mimura

Planning Advisers[modifica | modifica sorgente]

 • Jyun-ichiro Koyama
 • Kei Kobayashi
 • Masaki Uchida

Process Manager[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshiaki Nakauma

Hard Leader[modifica | modifica sorgente]

 • Toru Yano

Electrical Engineers[modifica | modifica sorgente]

 • Kouichi Asano
 • Fumio Munekata
 • Satoshi Ichimura

NamCam2 Engineers[modifica | modifica sorgente]

 • Takeharu Kobayashi
 • Masayuki Taniyama

Mechanical Engineers[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuhiko Hada
 • Yasuhiro Wakatsuki
 • Oa
 • Toshiki Miyakawa

Industrial & Graphic Designers[modifica | modifica sorgente]

 • Kazuo Utsuki
 • Yusuke Watanabe
 • Osamu Koumura

Sound Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshie Arakawa
 • Koji Nakagawa
 • Yuri Misumi

Programming Adviser[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshikazu Takenaka

Localization Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yuta Fujishige
 • Jason Arney

Other Production Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Kazuo Shiomi
 • Sayaka Yamato
 • Minoru Yamazaki
 • Junki Kamishima
 • Masami Yamana
 • AG+MM2+MR+MT+MK+MK
 • Eiji Miyazaki
 • Masahiko Hidaka
 • Tatsuyoshi Yokome
 • Hidehiko Motono
 • Daisuke Miyahara
 • Itsuki Watanabe
 • Seiichi Fudo
 • Noriyuki Kitazawa
 • Satoshi Takemura
 • Washino Shintaro
 • Kazuki Kawamura
 • Megumi Yamashita
 • T Shimobayashi
 • Miho Hayashi
 • Kazuhito Usui
 • Shikana Kimura
 • Jyun Hayashi

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Shigeru Miyamoto (Nintendo)
 • Tadashi Sugiyama (Nintendo)
 • Naruhisa Kawano (Nintendo)
 • Wataru Yamaguchi (Nintendo)
 • Yusuke Nakano (Nintendo)
 • Aya Oyama (Nintendo)
 • Jun Higashiyama (Nintendo)
 • Masaru Mitsuyoshi (Nintendo)
 • Nintendo Mariokart Project Team
 • Namco Wangan Midnight Project Team
 • Namco AM Sales Group
 • Namco AM Production Group
 • All Members of Namco AM Company

Font Provider[modifica | modifica sorgente]

©Ryobi Limited

The typefaces included herein are developed by Dynacomware.

Produced by Namco®[modifica | modifica sorgente]

©2005 Nintendo ©2005 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED. MARIOKART is a registered trademark of Nintendo. Licensed by NINTENDO

Character Voices[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]