Staff di Mario Tennis (Nintendo 64)

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario Tennis per Nintendo 64, per la versione Game Boy Color, vedere qui.

Main Game Design[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Kodera

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno

Opening Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuhiro Taguchi
 • Atsushi Fujimoto

Assistant Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Sugimoto
 • Toru Takamatsu

Game Design Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Sugimoto
 • Ayumu Shindo
 • Shuji Shimizu
 • Kentaro Sakou

Main Programmers[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Kodera
 • Toru Takamatsu

Support Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • P.E. Jareth Hein

Sound Support[modifica | modifica sorgente]

 • Norio Shimizu
 • Kaoru Shimada

Original Characters[modifica | modifica sorgente]

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake
 • Shin Yamanouchi
 • Fumihide Aoki

3D Character Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Fumihide Aoki
 • Junichi Ochiai
 • Masayuki Hashimoto
 • Hiroto Nakashima
 • Shigeki Kimura
 • Toshiaki Tanaka

3D Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Junko Nakamura
 • Mieko Koguchi
 • Kanako Horiguchi
 • Hidetoshi Sakamoto
 • Kaori Matsunaga

Screen Layout & 2-D Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsumasa Muraishi

Original Music Composers[modifica | modifica sorgente]

 • Kazumi Totaka
 • Kozue Ishikawa
 • Yukio Kaneoka

Music Composition & Arrangement[modifica | modifica sorgente]

Voice Actors[modifica | modifica sorgente]

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka
 • Koji Kondo

Graphic Support[modifica | modifica sorgente]

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato

CG Design & Package Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Nakano

CG Design Support[modifica | modifica sorgente]

 • Wataru Yamaguchi
 • Michiyo Oshio

Japanese Manual Editors[modifica | modifica sorgente]

 • Ryuji Hagino
 • Naruhisa Kawano

Public Relations[modifica | modifica sorgente]

 • Atsushi Tejima
 • Mitsuaki Hagishima
 • Asako Haruhana

Coordinators[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno
 • Toshiharu Izuno
 • Masaki Tawara

Special Thanks to[modifica | modifica sorgente]

 • Super Mario Club Staff
 • Atsushi Okada

NORTH AMERICA Localization[modifica | modifica sorgente]

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

Special Thanks to[modifica | modifica sorgente]

 • Minoru Arakawa
 • Manabu "Mike" Fukuda
 • Gail Tilden
 • NOA Debug Staff
 • The Treehouse

Produced by[modifica | modifica sorgente]

 • Shinji Hatano
 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroshi Yamauchi

Created by[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]