Staff di Luigi's Mansion

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Luigi's Mansion.

Producers

Director

Design Director

 • Tadashi Sugiyama

Assistant Directors

 • Hajime Takahashi
 • Kiyoshi Mizuki
 • Yoichi Yamada

Map Design

 • Katsuhiko Kanno
 • Hirotake Ohtsubo
 • Koji Kitagawa
 • Yoshihisa Morimoto

Character Design

 • Hideki Fujii
 • Takeshi Hosono
 • Yoshiyuki Oyama
 • Ryuichi Yamamoto

Screen Design

 • Ren Uehara

Effect Design

 • Keijiro Inoue
 • Daiji Imai
 • Haruyasu Ito

Main Program

 • Hiroki Sotoike

Program

 • Daiki Iwamoto
 • Masahiro Kawano
 • Kouichi Kawamoto
 • Naoki Koga
 • Yoshitaka Ajioka
 • Katsuhisa Sato
 • Hiroyuki Koono
 • Daisuke Nakamura

Music

Sound Effect Program

Ending Design

 • Takumi Kawagoe
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Ryuji Kobayashi
 • Keisuke Nishimori

Motion Capture

 • Shigeki Yoshida

Voices

Progress Management

 • Keizo Kato
 • Minoru Narita

Technical Support

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda
 • Shingo Okamoto

Tool Support

 • Yoshinori Tanimoto
 • Yasuki Tawaraishi
 • Yusuke Kurahashi
 • Masato Kimura
 • Hirohito Yoshimoto
 • Toshihiro Kawabata
 • Tatsuro Ota

Library Support

 • Hiroto Yada
 • Tetsuya Sasaki
 • Eiichi Shirakawa
 • Motoi Okamoto
 • Toshikazu Kiuchi

Debug Support

 • Souichi Nakajima
 • Shigeyuki Asuke
 • Jyunya Kameda
 • Yusuke Shiraiwa

North American Localization

NOA Engineering Debug Team

 • Miho Hattori
 • Scott Callahan
 • Dan Simpson
 • Jack Anderson
 • Kirk Buchanan
 • Sean Egan

Special Thanks

Executive Producer

 • Hiroshi Yamauchi

Voci correlate