Staff di Mario Paint

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario Paint.

Mario Paint Staff[modifica | modifica sorgente]

Graphic Designer[modifica | modifica sorgente]

Programmer[modifica | modifica sorgente]

 • Noriaki Teramoto
 • Kenji Imai
 • Kenji Nakajima
 • Genji Kubota

Sound Staff[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Hirofumi Matsuoka

Mouse Maker Staff[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

Special Thanks to[modifica | modifica sorgente]

 • Fujiko Nomura
 • Tomoyoshi Yamane
 • Yasuo Inoue
 • Kouta Fukui
 • Yoshinori Katsuki
 • Isao Hirano
 • Kenji Yamada
 • Naoki Nakano
 • Keiji Nanba
 • Mitsuhito Fukutome
 • Toshiaki Yonezawa
 • Isamu Kubota
 • Kumiko Matsumoto
 • Hironobu Suzuki
 • Makoto Katayama
 • Yoshikazu Mori
 • Jeffrey Hutt
 • Don James
 • Tonu Harman
 • Steve Miles
 • Phil Sandhop
 • Hiro Yamada
 • Yuka Nakata

General Producer[modifica | modifica sorgente]

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]