Staff di New Super Mario Bros. Wii

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di coloro che hanno lavorato al gioco New Super Mario Bros. Wii.

Producers[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Shigeyuki Asuke

Planning[modifica | modifica sorgente]

Map & Level Design Director[modifica | modifica sorgente]

 • Toshihiko Nakago

Map & Level Design[modifica | modifica sorgente]

Lead Design[modifica | modifica sorgente]

 • Michiho Hayashi

Player Design[modifica | modifica sorgente]

 • Keisuke Nishimori
 • Tomomi Marunami

Character Design[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Ishikawa
 • Masanobu Sato
 • Ryota Akutsu
 • Manabu Hiraoka
 • Kazunori Fujii

Field Design[modifica | modifica sorgente]

 • Eiji Mukao
 • Kosono Okina
 • Mari Shibata

World Map Design[modifica | modifica sorgente]

 • Jun Takamura
 • Takeshi Koike

UI Design[modifica | modifica sorgente]

 • Mei Ide
 • Yoshifumi Masaki
 • Satoko Okada

Effects Design[modifica | modifica sorgente]

 • Sayaka Nishimura

Design Adviser[modifica | modifica sorgente]

 • Atsushi Miyagi

Design Support[modifica | modifica sorgente]

 • Daisuke Ito
 • Tomomi Imazu
 • Kaori Kinoshita
 • Kunihito Ihara

Programming Director[modifica | modifica sorgente]

 • Makoto Sasaki

Player Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Keigo Nakanishi

Field Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Kouji Sakai

Enemy Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Tatsuo Nishiyama
 • Kenichi Nishiyama
 • Keiji Takahashi
 • Keiichiro Kato
 • Ken Watanabe
 • Yosuke Oshino

System Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Hisashi Okada
 • Kenzo Hayakawa

UI Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Kiyoshi Kada

World Map Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Shoichi Obayashi

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Yuji Sawatani
 • Masaro Sakakibara
 • Misato Sodeyama
 • Shinji Hatada
 • Hiromichi Miyake
 • Masashi Masuoka

Programming Adviser[modifica | modifica sorgente]

 • Yuhiki Otsuki

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

Sound Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Sanae Uchida

Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsuhiro Kida
 • Taiju Suzuki

Music[modifica | modifica sorgente]

Voice[modifica | modifica sorgente]

Sound Adviser[modifica | modifica sorgente]

Coordinators[modifica | modifica sorgente]

 • Tsutomo Kaneshige
 • Tomoaki Yoshinobu
 • Hideki Fujii
 • Rina Yamauchi

Demo Scene Director[modifica | modifica sorgente]

 • Takumi Kawagoe

Demo Scene Motion Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshikazu Sumioka
 • Eisuke Sagawa
 • Tatsuya Sakai
 • Youko Miyaguchi

Graphic Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Aya Oyama
 • Akiko Kato
 • Kanae Dohta
 • Tsuyoshi Watanabe

Progress Management[modifica | modifica sorgente]

 • Keizo Kato

Technical Support[modifica | modifica sorgente]

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda
 • Shintaro Jikumaru

Localisation Management[modifica | modifica sorgente]

 • Erkan Kasap
 • Paul Logue
 • Matthew Mawer
 • Micky Auer

Localisation Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Takashi Katagiri

Translation[modifica | modifica sorgente]

 • Andrew Steele
 • Carine Mathey
 • Massimo Cotticelli
 • Rafael Jagielski
 • Miguel Rodriguez Ramos

Quality Assurance[modifica | modifica sorgente]

 • Amaury Bagnariol
 • NOE Quality Assurance

Debug[modifica | modifica sorgente]

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • SRD
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Mox Inc.
 • Hirotake Otsubo
 • Yoshiyuki Oyama
 • Akito Osanai
 • Tsubasa Sakaguchi
 • Yoshiki Haruhana
 • Takahiro Hamaguchi
 • Keijiro Inoue
 • Takuhiro Dohta

General Producer[modifica | modifica sorgente]

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]