Staff di Wario Land: The Shake Dimension

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Wario Land: The Shake Dimension.

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Yamauchi Madoka

Assistant Director[modifica | modifica sorgente]

 • Matsumiya Nobuo

Planning[modifica | modifica sorgente]

 • Yamauchi Madoka
 • Sei Kentaro
 • Yonetani Kazumasa
 • Abe Naoya
 • Kawaminami Keita
 • Kawabata Asami

Program Director[modifica | modifica sorgente]

 • Yagi Koichi

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Mori Takanori
 • Kuraoka Hironori
 • Matsuda Yuhei
 • Sakamoto Naoya

Design Director[modifica | modifica sorgente]

 • Tsukawaki Tadanori

Design[modifica | modifica sorgente]

 • Ichii Atsuko
 • Izumi Akiko
 • Yonetani Kazumasa
 • Kono Atsushi
 • Nishino Yuta
 • Imai Makoto
 • Kawabata Asami
 • Ozawa Ayako
 • Hobo Yoshihiro
 • Ito Yuko
 • Miyazawa Ayaka
 • Nobe Yoshio

Music & Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Tomita Tomoya

Background[modifica | modifica sorgente]

 • KUSANAGI

Art Director[modifica | modifica sorgente]

 • Sue Nobuhito

Background Layout Design[modifica | modifica sorgente]

 • Taniuchi Yuho
 • Tsunado Eiko

Background Color Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Ohizumi Anna
 • Kumano Hatsumi

Background Management[modifica | modifica sorgente]

 • Nakaza Yoji

Character Motion & Animated Movies[modifica | modifica sorgente]

 • Production I.G

Character Motion[modifica | modifica sorgente]

Key Animators[modifica | modifica sorgente]

 • Takakura Yoshihiko
 • Takahashi Hidoki
 • Suetomi Shinji
 • Okubo Toru
 • Kubota Yasutaka
 • Kamei Kanta
 • Ryuno Tatsui
 • Kotani Kyoko
 • Hiramatsu Takeshi
 • Matsumoto Keita
 • Goto Naomi
 • Igarashi Naoko
 • Tamaki Shiro
 • Oka Tomomi

Second Key Animation[modifica | modifica sorgente]

 • Hong Changhoo

Inbetween Checker[modifica | modifica sorgente]

 • Nogami Maiko

Inbetweeners[modifica | modifica sorgente]

 • Sakai Eriko
 • Tanaka Yasumi
 • Nishida Masatsugu
 • Wombat
 • Yuhodou
 • A.P.P.P.
 • Dogakobo
 • Nomad
 • Nakamura Production
 • Frontline
 • Ufotable
 • Gallop

Color Designer & Color Coordinator[modifica | modifica sorgente]

 • Motegi Sayo

Digital Paint[modifica | modifica sorgente]

 • Inoue Katsuo

2-D Works[modifica | modifica sorgente]

 • Ono Chieko

Animated Movies[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Koyama Yasutaka

Storyboard[modifica | modifica sorgente]

 • Koyama Yasutaka
 • Takahashi Hidoki

Key Animation Supervisor[modifica | modifica sorgente]

 • Takakura Yoshihiko

Key Animators[modifica | modifica sorgente]

 • Takakura Yoshihiko
 • Hong Changhee
 • Hiramatsu Takoshi
 • Takahashi Hidoki
 • Tsushima Koi
 • Kimura Yuko

Inbetween Checker[modifica | modifica sorgente]

 • Nogami Maiko

Inbetween Studios[modifica | modifica sorgente]

 • R.I.G.
 • Frontline
 • Delta Peak Production
 • Xebec *Wombat
 • Daume
 • Yuhodou

Art Director[modifica | modifica sorgente]

 • Ohno Hiroshi

Background Artists[modifica | modifica sorgente]

 • Ohno Kumiko
 • Ammi Kaori
 • Nakayama Mina

Color Designer & Color Coordinator[modifica | modifica sorgente]

 • Motegi Sayo

Digital Paint[modifica | modifica sorgente]

 • Watanabe Yoko
 • Studio elle
 • Studio rong
 • runroad
 • Studio easter

2-D Works[modifica | modifica sorgente]

 • Ono Chieko
 • Nishiya Tomoe

Special Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Murakami Masahiro

Composite Director[modifica | modifica sorgente]

 • Kogawa Makoto

3-D CG[modifica | modifica sorgente]

 • Dandelion Animation Studio, LLC

Visual Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Kamei Kanta

Film Editing[modifica | modifica sorgente]

 • Hozo Shunya

Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Terakawa Hidokazu

Production Manager[modifica | modifica sorgente]

 • Matsushita Keiko

Production Assistants[modifica | modifica sorgente]

 • Kasumi Maiko
 • Hora Miho

Voice[modifica | modifica sorgente]

NOA Localization Management[modifica | modifica sorgente]

NOA Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Gema Almoguera
 • Julian Chunovic
 • Joanie Grenader
 • Rob Heiret
 • Kevin Sullivan

NOA Product Testing[modifica | modifica sorgente]

 • Masayasu Nakata
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Patrick Taylor
 • Stephen Ward
 • Pat Wells
 • Tomoko Mikami
 • Makiko Szolas
 • Teresa Lillygren
 • Joshua Newman
 • Nicko Gonzalez
 • Valeria Poisson

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Hirose Tokuko
 • Isono Yoshikazu

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Harada Takahiro
 • Ebisu Etsunobu

Senior Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Umezaki Shigeharu

Developed by[modifica | modifica sorgente]

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Nintendo[modifica | modifica sorgente]

All Rights, including the copyrights of Game. Scenario,
Music and Program, reserved by NINTENDO.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]