Staff di Yakuman DS

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Yakuman DS.

Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsuhiro Hoshino
 • Azusa Tajima

Planning[modifica | modifica sorgente]

 • Tsubasa Fujikawa

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Takashi Takahama
 • Sunao Matsumoto
 • Mizuki Yokoyama
 • Yoshihiro Yokomine
 • Mitsuhiro Hoshino

Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Kazumasa Ideta
 • Susumu Fujii
 • Noritsugu Kurogi
 • Kaori Nishitani

Music Composition[modifica | modifica sorgente]

 • Kenichiro Iwasaki

Technical Management[modifica | modifica sorgente]

 • Shozo Takakuchi

Package Edition[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinori Oda

Manual Text[modifica | modifica sorgente]

 • Kiyomi Oe

Debug[modifica | modifica sorgente]

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Atsuo Takama
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata

Progress Management[modifica | modifica sorgente]

 • Shinichi Kurogi

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Hitoshi Yamagami
 • Noriyasu Kainuma
 • Makoto Yoshida

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Computer Software[modifica | modifica sorgente]

MediaKite[modifica | modifica sorgente]

Nintendo[modifica | modifica sorgente]

All rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]