Staff di Dr. Mario & Puzzle League

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di coloro che hanno lavorato al gioco Dr. Mario & Puzzle League.

Dr. Mario Staff[modifica | modifica sorgente]

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Koichi Kitano
 • Naotaka Noda

Design[modifica | modifica sorgente]

 • Chikako Morita
 • Ryosuke Kusada
 • Mika Nishitsuji

Music[modifica | modifica sorgente]

 • Morihiro Iwamoto

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Kazuya Yoshioka
 • Takashi Ito

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Alan Averill
 • Shino Overa

NOA Product Testing Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinobu Mantani
 • Shuji Hashimoto
 • Rob Crombie
 • Kyle Hudson
 • Sean Egan
 • Eric Bush
 • Arnie Myers
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren
 • Nicko Gonzalez
 • Tomoko Mikami

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroaki Yamaguchi
 • Hiroyuki Teramoto
 • Masahiro Yokoyama
 • Hiroshi Okuda
 • Kiyosei Nishikawa
 • Yasuhiro Matsumoto
 • Nobuo Matsumiya
 • Super Mario Club

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Azusa Tajima
 • Makoto Uemura

Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Hitoshi Yamagami
 • Yasuhiro Minamoto

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.

Puzzle League[modifica | modifica sorgente]

Conception[modifica | modifica sorgente]

 • Hitoshi Yamagami
 • Yoshitake Muramatsu

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Toshihiro Nishii
 • Motomu Chikaraishi

Design[modifica | modifica sorgente]

 • Eiko Hirao

Sound[modifica | modifica sorgente]

 • Michiko Yoshida

Artwork[modifica | modifica sorgente]

 • Kazuya Yoshioka
 • Takashi Ito

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen
 • Nate Bihldorff

Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Alan Averill
 • Miho Kozawa

NOA Product Testing Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinobu Mantani
 • Shuji Hashimoto
 • Rob Crombie
 • Kyle Hudson
 • Sean Egan
 • Eric Bush
 • Arnie Myers
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren
 • Nicko Gonzales
 • Tomoko Mikami

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroaki Yamaguchi
 • Osamu Yamauchi
 • Masanobu Matsunaga
 • Yumi Nagai
 • Junko Yoshikawa
 • Kenji Yamada
 • Yasuhiro Matsumoto
 • Nobuo Matsumiya
 • Super Mario Club

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Toshio Sengoku

Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Masaki Tawara
 • Toshihiro Nishii

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Hitoshi Yamagami
 • Ryoichi Kitanishi

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Satoru Iwata

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO and INTELLIGENT SYSTEMS.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]