Staff di Dancing Stage: Mario Mix

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Dancing Stage: Mario Mix.

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Yukihiro Yamazaki

Planning[modifica | modifica sorgente]

 • Shinichi Kasahara
 • Shinichi Nakata
 • Tatsuma Minami

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Tsuyoshi Kawajiri
 • Kazufumi Shimizu
 • Yusuke Takumi
 • Jyunichi Sato

Design[modifica | modifica sorgente]

 • Osamu Tsuchihashi
 • Atsushi Nakagawa
 • Atsushi Yamamoto
 • Masahiko Yamada
 • Hisashi Nagai
 • Saeko Matsuura

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

 • Yuichi Asami

Sound[modifica | modifica sorgente]

Character Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata

Character Voice[modifica | modifica sorgente]

Package Edition[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinori Oda

Manual Edition[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuko Takahashi

Public Relations[modifica | modifica sorgente]

 • Isao Yoneda

Debug[modifica | modifica sorgente]

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Azusa Tajima

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

NOA Product Testing[modifica | modifica sorgente]

 • Thomas Hertzog
 • Erik Johnson

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Michihiro Ishizuka
 • Osamu Shigeta
 • Morio Kishida
 • Hiroki Yokoyama
 • Akemi Hattori
 • Hitomi Nozawa
 • Go Jinba
 • Takashi Numazawa
 • Kazunori Nirasawa
 • Masahiro Sato
 • Kazutoshi Sugai
 • Hajime Matsumaru
 • Hudson
 • Konami Sports

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Hitoshi Yamagami
 • Hirotaka Ishikawa

Executive Producers[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]