Staff di Mario & Luigi: Fratelli nel Tempo

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario & Luigi: Fratelli nel Tempo.

Game Design Director/Scenario[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Kubata

Main Program[modifica | modifica sorgente]

 • Masashi Maraki

Field Design[modifica | modifica sorgente]

 • Chihiro Fujioka
 • Shunsuke Kabayashi
 • Daisuke Goto

Battle Design[modifica | modifica sorgente]

 • Jun Iwasaki
 • Hiroshi Nonaka

BG Data Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuhiro Ohtsuka

Battle Program[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshikazu Yananose
 • Ryunosuke Sugiyama

Menu Program[modifica | modifica sorgente]

 • Masafumi Uchida

Map Program[modifica | modifica sorgente]

 • Takeshi Sasaki

Technical Support[modifica | modifica sorgente]

 • Masami Shiga
 • Makoto Aioi

BG Graphics Lead[modifica | modifica sorgente]

 • Akira Noguchi

BG Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Osamu Ohguchi
 • Kouichi Fukazawa
 • Masumi Shiga
 • Yoko Tashiro
 • Reo Nakamura
 • Yoshihiro Matsuyama

Mario & Luigi Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Shuji Kamohara

Field Character Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Yotsuji

Monster Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Tetsuya Ohi
 • Natsuko Kemi
 • Susumu Tomizawa

Menu Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroko Onose

Sound Engineer[modifica | modifica sorgente]

 • Morikazu Aoki

Music[modifica | modifica sorgente]

Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Masanori Sato

Illustration Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Graphics Supervisors[modifica | modifica sorgente]

 • Tsuyoshi Watanabe
 • Shigehisa Nakaue
 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata

"Mario" Theme Music & Sound Support[modifica | modifica sorgente]

Character Voices[modifica | modifica sorgente]

NOA Localization Management[modifica | modifica sorgente]

NOA Localization[modifica | modifica sorgente]

European Localization Management[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Uesugi
 • Kai Zeh
 • Andy Fey

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Asuka Kuroda

German Translation[modifica | modifica sorgente]

 • Micky Auer
 • Thomas Aldenhövel

French Translation[modifica | modifica sorgente]

 • Zadia Messerli
 • Sabrina Bretant

Spanish Translation[modifica | modifica sorgente]

 • Inés Rubio San Martín
 • Sofía Marín Aguilar-Galindo

Italian Translation[modifica | modifica sorgente]

 • Daniele Braglia
 • Andrea Salvi

Testing[modifica | modifica sorgente]

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Hirofumi Yokota
 • Tsutomu Kitada
 • Hiromi Shimodaira
 • Kayo Yamamoto
 • Makoto Takei
 • Shinji Hatano
 • Hiroshi Sato
 • Hisaya Osanai

Production Management[modifica | modifica sorgente]

 • Takuji Hotta
 • Akira Ohtani
 • Yoshihiko Maekawa

Production Supervisor[modifica | modifica sorgente]

Producers[modifica | modifica sorgente]

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]