Staff di WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!.

WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! Staff[modifica | modifica sorgente]

Producers[modifica | modifica sorgente]

 • Takehiro Izushi
 • Ryoichi Kitanishi

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Directors[modifica | modifica sorgente]

Design Director/Character Design[modifica | modifica sorgente]

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

 • Ryoji Yoshitomi

Game Design[modifica | modifica sorgente]

 • Goro Abe
 • Kyoko Watanabe
 • Ryutaro Takahashi

Wario Design[modifica | modifica sorgente]

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Osamu Yamauchi
 • Toshihiro Nishii
 • Kenji Matsumoto
 • Taku Sugioka
 • Masahiro Oku
 • Yuuki Tsuji
 • Shouichi Kanehisa
 • Yasuhiro Kobayashi
 • Kazuhiko Furukawa
 • Yasuhito Fujisawa
 • Naoki Nakano

Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Kou Takeuchi
 • Naoki Mori
 • Takeshi Ando
 • Kyoko Kasuga
 • Masaru Nishimura
 • Youhei Kubotsu
 • Kazuhito Norimoto
 • Eiko Haruki
 • Naotaka Onishi

Music[modifica | modifica sorgente]

 • Masanobu Matsunaga
 • Kenichi Nishimaki

Models[modifica | modifica sorgente]

 • Boji
 • Ryutaro Takahashi
 • Yasuko Takahashi
 • Yuuki Tsuji
 • Takeshi Ando
 • Youhei Kubotsu

Voices[modifica | modifica sorgente]

Character Supervisor[modifica | modifica sorgente]

 • Youichi Kotabe

GBA WarioWare[modifica | modifica sorgente]

 • Hirofumi Matsuoka
 • Fukui Kouta
 • Ryouji Yoshitomi
 • Noriyuki Satou
 • Norikatsu Furuta
 • Kou Takeuchi
 • Kazuyoshi Osawa
 • Goro Abe
 • Takao Nakano
 • Kyoko Miyamoto
 • Mitsuaki Sakamaki
 • Ryutaro Takashi

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

 • Rich Amtower
 • William Barnes
 • Reiko Ninomiya
 • Bill Trinen

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

Debug[modifica | modifica sorgente]

 • Super Mario Club
 • Takahiro Kumasaka
 • Kanako Fujisawa
 • Miyuki Yamashita
 • Chie Maeda
 • Rieko Ishino
 • Ryoutaro Shiba
 • Keiko Otsu
 • Hirokatsu Nishimura
 • Takeichiro Azuma
 • Hideki Katsui
 • Kotaro Haneda
 • Tatsuya Nawata
 • Narimasa Hakodate
 • Kazuki Hashimoto
 • Yoshinori Isoda
 • Shigeo Takada
 • Akito Okazaki
 • NOA Product Testing
 • Yoshinobu Mantani
 • Robert Crombie
 • Kirk Buchanan
 • Randy Shoemake
 • Lucas Ritting
 • Melvin Forrest
 • Miho Hattori
 • Phil Honeywell
 • Terral Dunn
 • David Hunziker

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Naoko Saeki
 • Masatoshi Okuno
 • Yasuhiro Matsumoto
 • Takeshi Narita
 • Sensuke Obata
 • Kenji Yamada
 • Junko Yoshikawa

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]