Staff di Tetris Attack

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Tetris Attack.

Versione Super Nintendo Entertainment System[modifica | modifica sorgente]

Program Creators[modifica | modifica sorgente]

Main Program - Opening Program[modifica | modifica sorgente]

 • Shinya Yamamoto

CP Program - System Program[modifica | modifica sorgente]

 • Toshihiro Nishii

Menu Program[modifica | modifica sorgente]

Advisor[modifica | modifica sorgente]

 • Toshiyuki Nakamura

Design Creators[modifica | modifica sorgente]

Design Director - Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Wakiko Tsujino

Graphic Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yuwiko Morisada
 • Toshitaka Muramatsu

Title Design[modifica | modifica sorgente]

 • Mary Cocoma

Advisors[modifica | modifica sorgente]

 • Takashi Tezuka
 • Shigefumi Hino
 • Hisashi Nogami
 • Yoshiki Haruhana
 • Youichi Kotabe

Sound Creators[modifica | modifica sorgente]

Music Composer - Sound Program - Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Wasaya Kuzume

System Program - Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Kenichi Nishimaki

Assistant Music Composer[modifica | modifica sorgente]

 • Yuka Tsujiyoko

Original Yoshi Music[modifica | modifica sorgente]

Voice Samples[modifica | modifica sorgente]

 • Stacey Peterson
 • Robin Krouse
 • Phil Sandhop
 • Kim Jones
 • Isaac Marshall
 • Heidi McDonald
 • Daniel McDonald
 • Armond Williams
 • Andrew McDonald
 • Jenny Parker
 • Christie Rush
 • Debbie Sandhop
 • Charles Martinet

Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

 • Peter Lewis
 • Tom Hertzog
 • Masafumi Sakashita
 • Fujiko Nomura
 • Noriyuki Sato
 • Kimiko Nakamichi
 • Takanobu Ohashi
 • Masahiro Nakamori
 • Kenji Nakajima
 • Hironobu Suzuki
 • Naotaka Ohnishi
 • Mitsuru Matsumoto
 • Yoshikazu Mori
 • Hiroya Kuriyama
 • Osamu Yamauchi
 • Isamu(s) Kubota
 • Kousei Kazetou
 • Kenji Yamada
 • Hiroki Nishizawa
 • Kenji Yamafuji
 • Ryouta Kawade
 • Hideyuki Monno

Assistant[modifica | modifica sorgente]

 • Ryuji Kuwaki

Translators[modifica | modifica sorgente]

 • Phil Sandhop
 • Kayomi McDonald

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Masao Yamamoto
 • Hitoshi Yamagami
 • Toshitaka Muramatsu

Producer[modifica | modifica sorgente]

Tetris Attack inpired by original Tetris

Produced by Team Battle Clash

Versione Game Boy[modifica | modifica sorgente]

Creative Staff[modifica | modifica sorgente]

Program Creators[modifica | modifica sorgente]

Main Program - System Program - CP Program[modifica | modifica sorgente]
 • Yoshinori Katsuki
Menu Program - Story Program[modifica | modifica sorgente]
 • Satoshi Matsumura
Story Program - Communication Program[modifica | modifica sorgente]
 • Hitoshi Yamagami
Program Adviser[modifica | modifica sorgente]
 • Shinya Yamamoto
 • Toshihiro Nishii

Design Creators[modifica | modifica sorgente]

Design Director - Graphic Design[modifica | modifica sorgente]
 • Ryuichi Nakada
Graphic Design[modifica | modifica sorgente]
Panel Design[modifica | modifica sorgente]
 • Ryuji Kuwaki
Title Design[modifica | modifica sorgente]
 • Mary Cocoma
Design Adviser[modifica | modifica sorgente]
 • Takashi Tezuka
 • Youichi Kotabe
 • Toshitaka Muramatsu
 • Makiko Tsujino
 • Yumiko Morisada

Sound Creators[modifica | modifica sorgente]

Music Composer - Sound Program - Sound Effects[modifica | modifica sorgente]
 • Masaru Tajima
Music Composer[modifica | modifica sorgente]
 • Masaya Kuzume
 • Yuka Tsujiyoko
Original Yoshi Music[modifica | modifica sorgente]
 • Koji Kondo

Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

 • Masafumi Sakashita
 • Fujiko Nomura
 • Tomoyoshi Yamane
 • Yasuo Inoue
 • Shinya Sano
 • Noriyuki Sato
 • Takahiro Harada
 • Masaru Yamanaka
 • Kentaro Nishimura
 • Kimiko Nakamichi
 • Takanobu Ohashi
 • Super Mario Club

Translators[modifica | modifica sorgente]

 • Phil Sandhop
 • Kayomi McDonald

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Hitoshi Yamagami

Producer[modifica | modifica sorgente]

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Tetris Attack Inspired By Original Tetris

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]