Staff di Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser.

Direttore/Scenario[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Kubota

Programma Principale[modifica | modifica sorgente]

 • Makoto Aioi

Design Luoghi[modifica | modifica sorgente]

 • Shunsuke Kobayashi
 • Daisuke Goto
 • Chihiro Fujioka

Design battaglia[modifica | modifica sorgente]

 • Jun Iwasaki
 • Yasuhiro Ohtsuka

BG Design Dati[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsuhiro Ono
 • Masayuki Yamada
 • Haruka Yasuda

Programmazione Battaglia[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshikazu Yananose
 • Makoto Takei
 • Hirokazu Kato

Programma Menù[modifica | modifica sorgente]

 • Naoya Hashimoto

Supporto Tecnica[modifica | modifica sorgente]

 • Ryunosuke Sugiyama
 • Masami Sato

Direttore Grafica/Design UI[modifica | modifica sorgente]

 • Kouichi Fukazawa

Grafiche BG[modifica | modifica sorgente]

 • Osamu Ohguchi
 • Reo Nakamura
 • Yoko Tashiro
 • Masumi Shiga
 • Kota Iida

Grafica Mario e Luigi[modifica | modifica sorgente]

 • Natsuko Kemi

Grafica Bowser[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshihiro Matsuyama
 • Susumu Tomizawa
 • Tomomi Sano

Grafica Nemici/Design Effetti Battaglia[modifica | modifica sorgente]

 • Tetsuya Ohi

Grafica Nemici[modifica | modifica sorgente]

 • Shuji Kamohara
 • Hitoshi Sakaki

Design Personaggi[modifica | modifica sorgente]

 • Akira Noguchi

Grafica Luogo e Personaggi[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Yotsuji

Design Effetto dei Luoghi[modifica | modifica sorgente]

 • Tamami Okamura

Grafica Menù[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroko Onose

Suono[modifica | modifica sorgente]

 • Morikazu Aoki

Musica[modifica | modifica sorgente]

Illustrazioni[modifica | modifica sorgente]

 • Ryusuke Yoshida
 • Naoko Ayabe

Supervisori Illustrazioni[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Nakano
 • Shigehisa Nakaue

Supervisori Grafica[modifica | modifica sorgente]

 • Aya Oyama
 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Musica di Mario e Supporto Musicale[modifica | modifica sorgente]

Voce dei personaggi[modifica | modifica sorgente]

Amministrazione localizzazione Nord America[modifica | modifica sorgente]

Localizzazione Nord America[modifica | modifica sorgente]

 • Gema Almoguera
 • Nate Bihldorff
 • Joanie Grenader
 • Lars Knudson
 • Derek Seklecki

Testo[modifica | modifica sorgente]

 • NOA Product Testing
 • Aya Pickard
 • Tom Hertzog
 • Israel Cruz-Morales
 • Roger Harrison
 • Super Mario Club

Illustrazioni[modifica | modifica sorgente]

 • Keisuke Kadota
 • Keiko Uetani

Promozione[modifica | modifica sorgente]

 • Takuro Hanamoto

Ringraziamenti Speciali[modifica | modifica sorgente]

 • Hirofumi Yokota
 • Tsutomu Kitada
 • Isamu Yamazaki
 • Hiromi Shimadaira
 • Kayo Yamamoto
 • Tomoyoshi Yamane
 • Takayuki Haga
 • Shino Aizawa-Overaa

Assisitente alla Produzione[modifica | modifica sorgente]

 • Tomomi Sano

Produttori[modifica | modifica sorgente]

 • Toshiharu Izuno
 • Akira Otani
 • Yoshihiko Maekawa

Produttori Maggiori[modifica | modifica sorgente]

Produttori esecutivi[modifica | modifica sorgente]

Tutti i Diritti, compresi i diritti d'autore del Gioco, Scenario, Musica e il Programma sono riservati alla Nintendo.

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]