Staff di Mario Power Tennis (Nintendo GameCube)

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di coloro che hanno lavorato al gioco Mario Power Tennis per Nintendo GameCube.

Gamecube version[modifica | modifica sorgente]

Game Design: Main[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Kodera

Graphics Director[modifica | modifica sorgente]

 • Fumihide Aoki

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno

Opening Movie Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Atsushi Fujimoto
 • Kazuhiko Tsukada

Assistant Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Sugimoto
 • Akiko Sato

Text[modifica | modifica sorgente]

 • Shugo Takahashi
 • Yusuke Sugimoto
 • Kentaro Sakou

Game Design: Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Sugimoto
 • Shuji Shimizu
 • Ayumu Shindo
 • Kentaro Sakou
 • Norisumi Osawa
 • Masato Kawamura
 • Shigeo Matsuzawa

Lead Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Kodera
 • Yasuhiro Taguchi

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Yutaka Yamamoto
 • Toru Takamatsu
 • Kazunori Mimori
 • Ikuo Komiyama
 • Hiroyuki Watanabe
 • Haruki Ooe

Programming Support[modifica | modifica sorgente]

 • Kenji Numaya

Character Design[modifica | modifica sorgente]

Original 3-D Models[modifica | modifica sorgente]

 • Nintendo EAD Staff

3-D Character Animation[modifica | modifica sorgente]

 • Fumihide Aoki
 • Masayuki Hashimoto
 • Junichi Ochiai
 • Hiroto Nakashima
 • Shinichiro Sugimoto
 • Kaori Matsunaga
 • Kanako Horiguchi
 • Natsuko Takeuchi
 • Teppei Kamata

3-D Map Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsumasa Muraishi
 • Junichi Ochiai
 • Kanako Horiguchi
 • Kaori Matsunaga
 • Akiko Komiya

Windows & Lettering Design & Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsumasa Muraishi
 • Natsuko Takeuchi
 • Ayumu Shindo

Opening Movie, Ending Movie, & Ceremony Movies[modifica | modifica sorgente]

 • Goh Aun Hoe
 • Spencer Ooi
 • Chai Wei Siong
 • Raymond Cheah
 • Edward Quah
 • Ng Keen Hong

Movie Plan[modifica | modifica sorgente]

 • Ryo Inoguchi
 • Atsushi Fujimoto

Music[modifica | modifica sorgente]

Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno
 • Hikaru Ogawa
 • Taro Bando
 • Yoji Inagaki
 • Mitsuhiro Hikino
 • Toru Asakawa

Voice[modifica | modifica sorgente]

Sound Support[modifica | modifica sorgente]

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Graphics Support[modifica | modifica sorgente]

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato
 • Shigehisa Nakaue
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata

CG Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Wataru Yamaguchi

Package & Manual[modifica | modifica sorgente]

 • Fumiyoshi Suetake

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno
 • Shinya Sano
 • Daisuke Hara
 • Tasuku Machida

North American Localization Management[modifica | modifica sorgente]

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

NOA Product Testing[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Randy Shoemake
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Rich Richardson
 • Tim Casey
 • Ed Ridgeway
 • James Sakshaug
 • Zac Evans
 • Jeffrey Storbo
 • Nicko Gonzalez
 • Pat Wells
 • Chris Needham
 • David Hunziker
 • Phil Honeywell
 • Terral Dunn
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren

Assistant Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Toshiharu Izuno

Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

 • Polyassets United INC
 • Sound Design ON

Produced By[modifica | modifica sorgente]

 • Shinji Hatano
 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

New Play Control! Mario Power Tennis[modifica | modifica sorgente]

Wii Edition Staff credits[modifica | modifica sorgente]

Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Shugo Takahashi
 • Ayumu Shindo

Game Design: Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsuru Someya

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Ikuo Komiyama
 • Masayuki Matsumiya
 • Yoshinori Nishitani
 • Tessei Araki
 • Yutaka Yamamoto

Windows & Lettering Design & Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Kanako Horiguchi
 • Momoko Katano
 • Yumi Iwata

Localization Management[modifica | modifica sorgente]

 • Akiko Sato

Technical Support[modifica | modifica sorgente]

 • Shintaro Jikumaru

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno
 • Emi Watanabe

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

Localization Management[modifica | modifica sorgente]
Localization[modifica | modifica sorgente]
 • Gema Almoguera
 • Julian Chunovic
 • Joanie Grenader
 • Ann Lin
 • Cesar Perez
 • Kevin Sullivan
Debug[modifica | modifica sorgente]
 • NOA Product Testing

Assistant Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Toshiharu Izuno

Produced By[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Takahashi

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Satoru Iwata

Original Edition Staff Credits[modifica | modifica sorgente]

Game Design: Main[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Kodera

Graphics Director[modifica | modifica sorgente]

 • Fumihide Aoki

Sound Director[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno

Opening Movie Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Atsushi Fujimoto
 • Kazuhiko Tsukada

Assistant Directors[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Sugimoto
 • Akiko Sato

Text[modifica | modifica sorgente]

 • Shugo Takahashi
 • Yusuke Sugimoto
 • Kentaro Sakou

Game Design: Staff[modifica | modifica sorgente]

 • Yusuke Sugimoto
 • Shuji Shimizu
 • Ayumu Shindo
 • Kentaro Sakou
 • Norisumi Osawa
 • Masato Kawamura
 • Shigeo Matsuzawa

Lead Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Haruki Kodera
 • Yasuhiro Taguchi

Programming[modifica | modifica sorgente]

 • Yutaka Yamamoto
 • Toru Takamatsu
 • Kazunori Mimori
 • Ikuo Komiyama
 • Hiroyuki Watanabe
 • Haruki Ooe

Programming Support[modifica | modifica sorgente]

 • Kenji Numaya

Character Design[modifica | modifica sorgente]

Original 3-D Models[modifica | modifica sorgente]

 • Nintendo EAD Staff

3-D Character Animation[modifica | modifica sorgente]

 • Fumihide Aoki
 • Masayuki Hashimoto
 • Junichi Ochiai
 • Hiroto Nakashima
 • Shinichiro Sugimoto
 • Kaori Matsunaga
 • Kanako Horiguchi
 • Natsuko Takeuchi
 • Teppei Kamata

3-D Map Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsumasa Muraishi
 • Junichi Ochiai
 • Kanako Horiguchi
 • Kaori Matsunaga
 • Akiko Komiya

Windows & Lettering Design & Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Mitsumasa Muraishi
 • Natsuko Takeuchi
 • Ayumu Shindo

Opening Movie, Ending Movie, & Ceremony Movies[modifica | modifica sorgente]

 • Goh Aun Hoe
 • Spencer Ooi
 • Chai Wei Siong
 • Raymond Cheah
 • Edward Quah
 • Ng Keen Hong

Movie Plan[modifica | modifica sorgente]

 • Ryo Inoguchi
 • Atsushi Fujimoto

Music[modifica | modifica sorgente]

 • Motoi Sakuraba

Sound Effects[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno
 • Hikaru Ogawa
 • Taro Bando
 • Yoji Inagaki
 • Mitsuhiro Hikino
 • Toru Asakawa

Voice[modifica | modifica sorgente]

Sound Support[modifica | modifica sorgente]

Supervisors[modifica | modifica sorgente]

Graphics Support[modifica | modifica sorgente]

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato
 • Shigehisa Nakaue
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata

CG Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Wataru Yamaguchi

Package & Manual[modifica | modifica sorgente]

 • Fumiyoshi Suetake

Coordination[modifica | modifica sorgente]

 • Masaaki Uno
 • Shinya Sano
 • Daisuke Hara
 • Tasuku Machida

North American Localization Management[modifica | modifica sorgente]

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

NOA Product Testing[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshinobu Mantani
 • Kyle Hudson
 • Randy Shoemake
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Rich Richardson
 • Tim Casey
 • Ed Ridgeway
 • James Sakshaug
 • Zac Evans
 • Jeffrey Storbo
 • Nicko Gonzalez
 • Pat Wells
 • Chris Needham
 • David Hunziker
 • Phil Honeywell
 • Terral Dunn
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren

Assistant Producer[modifica | modifica sorgente]

 • Toshiharu Izuno

Special Thanks To[modifica | modifica sorgente]

 • Polyassets United INC
 • Sound Design ON

Produced By[modifica | modifica sorgente]

 • Shinji Hatano
 • Hiroyuki Takahashi
 • Shugo Takahashi

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

Voci correlate[modifica | modifica sorgente]